Dragfjäder

Spiralfjäder för dragande kraft.

Dragfjäder

Dragfjädern är en spiralfjäder som anbringar en motkraft till dragande kraft. Dragfjäderns kraft ökar linjärt med fjäderns sträckning. Skillnaden mellan en dragfjäder och en tryckande spiralfjäder är att dragfjädern kan vara förspänd. Förspänning innebär att dragfjädern måste belastas med en bestämd kraft innan den börjar sträckas ut. Dragfjädrar används till exempel i dörrlås och lantbruksmaskiner.

Dragfjäderns egenskaper:

  • dragfjäderns fjäderkonstant är linjär
  • anbringar en motkraft till dragande kraft
  • kan tillverkas med tyska krokar eller engelska öglor
  • kan även tillverkas med höga krokar för smala fästpunkter
  • fjädern kan smalna av på mitten; denna konkava form som tillverkas av rak tråd används till exempel i bromsfjädrar
  • som material används fjäderstål, oljehärdat fjäderstål samt galvaniserad, rostfri och syrafast fjädertråd och andra specialstål såsom eldfast fjäderstål
  • tråddiametern kan vara 0,2–20,0 mm
Kontakta oss redan i produktutvecklingsskedet så ser vi till att fjädrarna blir som de ska. Läs mer om dragfjädrar nedan och begär offert.