Tiotals miljoner fjädrar

Fjäderdesign från Jurva finns överallt. I allt från luftkonditioneringsanläggningar till kärnkraftverk.

Jurvan Jousi tillverkar årligen miljontals dragfjädrar, koniska fjädrar och tryckfjädrar. Trådautomaterna tillverkar måttbeställda vridfjädrar och excenterpressen i sin tur bladfjädrar och olika bladdelar.

Verkställande direktören Jaakko Ojala säger att ingenting är omöjligt för fjäderexperterna. Teamet som består av 25 professionella kan tillverka vilken fjäder som helst för maskinverkstäder och företag inom el- och elektronikbranschen.
– Våra fjädrar finns till exempel i Hornetplan. Vi har även tillverkat fjädrar för många produkter som används i extrema förhållanden, tillägger försäljningschef Lasse Hahto.

Bland Jurvan Jousis största kunder finns bland annat Wärtsilä, Abloy och Fläkt Woods. Ungefär 15 procent av produkterna går direkt till export. I verkligheten hamnar ungefär 80 procent av fjädrarna från Jurva utomlands.

Den rådande LED-trenden syns också hos Jurvan Jousi på ett bra sätt. Företaget tillverkar fästdetaljer för lamporna och beställningarna flödar in i ett bra tempo.

Maskinerna och arbetarna i bra form

Den nuvarande framgången för företaget som grundades 1975 har sin förklaring i långa partnerskap och i det faktum att man i god tid förstod att satsa på automation. Företagets långvarigaste kundrelationer etablerades redan på 1970-talet.
– Förr i tiden tillverkades fjädrar som hantverk, vilket var mycket långsamt jämfört med dagens produktionstakt. Det enda sättet att klara sig i den internationella konkurrensen är att satsa på automationsteknik och utbilda en yrkeskunnig och kompetent personal. Vi kan tillverka produkterna i stora volymer och med stor exakthet, intygar Ojala som varit med i fjäderbranschen i 40 år.

Jurvan Jousis flexibla verksamhetsstruktur gör det möjligt att arbeta i mycket snabba cykler. Det är en tydlig konkurrensfördel, eftersom branschen kräver snabba reaktioner.
– Förr beställde kunderna stora fjädervolymer, till och med hela årsbehovet. Idag är partierna mindre och leveranserna måste ske snabbt, säger Ojala.

Hahto beskriver hur produktionsprocessen löper smidigt i och med att anställda deltar i den genom att bestämma den optimala tillverkningstiden för produkten.
– När kunden ber om en offert, går jag till fabrikshallen som ligger i samma byggnad och frågar om tidsplanen. De yrkeskunniga maskinisterna vet bäst när jag kan lova kunden färdiga fjädrar. Samtidigt förbinder de sig till beställningen och slutresultatet håller hög kvalitet.

Konjunkturväxlingarna har påverkat verksamheten även vid Jurvan Jousi. Ojala berättar att företaget ännu inte riktigt kommit upp i samma tempo som under toppåren 2006–2007, men att omsättningen nu ökar stabilt.

Företaget har investerat i nya maskiner varje år. För år 2018 planeras en miljoninvestering. Jurvan Jousis livscykel fortsätter stark, eftersom nästa generation redan är med i verksamheten.