Användningen av kakor

 

En kaka är en fil som tjänsteleverantörens webbserver lagrar på användarens dator. I praktiken är kakan en liten anonym användarspecifik textfil som lagras i användarens webbläsare. Servern kan senare läsa kakan och på så sätt identifiera den aktuella webbläsaren (t.ex. när en användare återvänder till en webbplats som hen har besökt tidigare). Kakan kan endast användas av den server som har lagrat den. Det går inte att identifiera användaren med hjälp av kakor och kakor orsakar inte heller någon skada på användarens enhet.

Kakor indelas i princip i temporära och permanenta kakor. De temporära kakorna, sessionskakorna, raderas när en användare avslutar en webbtjänst, medan permanenta kakor sparas i webbläsaren en viss tid eller tills användaren raderar dem. Kakorna underlättar användningen av webbplatser och aktiverar vissa funktioner, till exempel minns sessionen samt möjliggör användarspecifik anpassning av webbplatsen och enkel autentisering i tjänster.

Vi använder kakor för att möjliggöra våra tjänsters funktionalitet. Med hjälp av kakorna kan vi också samla in information om besökarnas enheter och webbläsare. Informationen som samlas in kan användas för analyser och riktad marknadsföring. Kakorna gör det enklare för våra användare att använda våra tjänster och med hjälp av dem kan vi visa mer ändamålsenlig och riktad reklam.

Kakan innehåller bara en unik, sessionsspecifik tagg som kan användas för att identifiera webbläsaren från vilken sidan besöks.

Genom att använda vår webbplats ger du ditt samtycke till databehandling enligt ovan. Du kan naturligtvis också förbjuda användningen av kakor, men det kan ha sina nackdelar, eftersom kakorna är en teknisk lösning för att implementera webbläsar- och webbserverprotokoll och många webbplatser fungerar inte tillredsställande utan kakor. Du får mer information om hur kakor används i en viss webbläsare i webbläsartillverkarens anvisningar.

Du kan rensa kakorna från webbläsarhistoriken i webbläsarens inställningar. Då raderas taggen som installerats i webbläsaren och användarprofilen som är baserad på den. Åtgärden förhindrar inte lagring av nya kakor i webbläsaren.