Springs From Jurva With 50 Years Experience

Jurvan Jousen toimintaa ohjaavat ISO 9001 -laatujärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

By 18 marraskuun, 2019Ajankohtaista

Olemme toimineet ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti jo 90-luvulta lähtien ja virallisesti sertifioituja olemme olleet jo yli 10 vuotta. Tänä vuonna uusimme sertifioinnit jälleen ja toimintaamme oli auditoimassa SGS:n Operations Manager ja johtava auditoija Ari Heinimäki. Tässä artikkelissa avaamme, mitä sertifioinnit todella tarkoittavat toiminnassamme.

Sertifikaatti on todistus laadukkaasta ja ympäristöystävällisestä toiminnasta

”Jotta yritys voi saada sertifikaatin, sen toiminnan pitää täyttää standardien asettamat tiukat vaatimukset. Sertifikaatteja varten auditoimme toiminnan prosessi kerrallaan aina dokumenteista, henkilöstön haastatteluista tuotannon toiminnan todentamiseen asti varmistaaksemme, että yrityksen toiminta täyttää kaikin puolin nämä kriteerit. Laajemmat uudelleensertifioinnit tehdään kolmen vuoden välein ja seuranta-auditoinnit vuosittain. Kyseessä on siis laaja ja huolellinen prosessi, jolloin asiakas voi luottaa siihen, että annetut lupaukset pidetään ja toiminta on erittäin laadukasta.” kertoo Ari Heinimäki.

ISO 9001 -laatujärjestelmä on työkalu niin johtamiseen kuin tuotantoonkin. Laadunhallintajärjestelmän avulla Jurvan Jousi parantaa yleistä suorituskykyään jatkuvasti ja keskittyy tuottamaan asiakkaalle tasalaatuisia tuotteita ja palveluita. Näiden lisäksi tunnistetaan tehokkaasti riskit ja osataan käsitellä niitä. Sertifikaatti on todiste siitä, että Jurvan Jousi toimii laadukkaasti. Lisäksi se takaa toiminnan 100 % jäljitettävyyden.

Jurvan Jouselle myös ympäristöasiat ovat tärkeitä. ISO 14001 -sertifikaatti takaa asiakkaille ympäristöä vaalivan toimintatavan sekä hyvän työympäristön henkilöstölle.

Maailma kehittyy jatkuvasti, niin myös Jurvan Jousi

Ari Heinimäki on auditoinut Jurvan Jousen toimintaa jo lähes 10 vuotta: ”Jurvan Jousen kanssa on erityisen hienoa tehdä auditointeja, sillä ne tehdään aidosti yhteistyössä ja näiden asioiden huolellinen hoitaminen ja jatkuva kehittyminen on heille todella tärkeää.”

”Näiden vuosien aikana olemme saaneet järjestelmät todella hyvään kuntoon ja ne noudattavat kaikkia vaatimuksia. Lisäksi vuosien aikana olen havainnut hyvin yrityksen vahvuudet; Jurvan Jousella on ehdotonta ammattitaitoa ja työntekijöiden sitoutuneisuus tuotteiden valmistukseen, asiakaspalveluun ja laadunhallintaan on erittäin hyvällä tasolla. Jurvan Jousen toimitusvarmuus on myös erinomainen, mikä tarkoittaa sitä, että he tuntevat hyvin omat kykynsä ja vahvuutensa ja pystyvät tarjoamaan asiakkaalle sen, mitä luvataan.” jatkaa Ari Heinimäki.