Springs From Jurva With 50 Years Experience

Uusinta teknologiaa Jurvaan: taivutusautomaateilla lisätään tehokkuutta ja kasvatetaan tuotantokapasiteettia

By 17 kesäkuun, 2021Ajankohtaista, Tiedote

Jurvan Jousi ei ole tehnyt koronaepidemian vuoksi poikkeusta vuosittaisissa investoinneissaan. Viime vuonna yrityksen merkittävin yksittäinen investointi oli optinen mittalaite. Tänä vuonna on tulossa kaksi CNC-ohjattua taivutusautomaattia, joilla työn tasalaatuisuutta ja tehokkuutta kasvatetaan entisestään.  Uusien laitehankintojen myötä kasvaa myös tuotantokapasiteetti. 

 

Ahkeralla investoinnilla luodaan vankka jalansija niin omalle kuin asiakkaidenkin kilpailukyvylle. Jurvan Jousi on sopimusvalmistaja usealle eri yhtiölle ja toimittaa jousia tehtaille ympäri maailmaa. Suoraan vientiin menee noin 15 prosenttia tuotteista. Todellisuudessa noin 80 prosenttia jurvalaisista jousista päätyy ulkomaille. Yrityksen suurimpia asiakkaita ovat muun muassa Wärtsilä, Abloy ja Fläkt Woods.  

 

FMU 20 ja FMU 08 edustavat viimeisintä teknologiaa 

Uudet taivutusautomaatit FMU 20 ja FMU 08 edustavat viimeisintä teknologiaa kokoluokassaan. FMU 20 koneesta tulevat hyötymään erityisesti sähkö-, kone- ja rakennusalan asiakkaat. Koneen lanka-alue on jousiteräslangalla 0.4–2.0 mm. Se mahdollistaa vaativien ja mittatarkkojen osien valmistuksen entistä varmemmin tarkan kameran avulla. Kamera pystyy mittaamaan monta mittasuuretta yhtäaikaisesti suurilla ajonopeuksilla, joka on edellytys mittatarkkojen, suurien sarjojen valmistuksessa. 

 

FMU 08 koneen lanka-alue on jousiteräslangalla 0.16–0.8 mm. Tämän suuruusluokan tuotteita valmistetaan erityisesti sähköteollisuuden yrityksille sekä tieteellisten instrumenttien valmistajille. Investointi FMU 08 koneeseen tulee laajentamaan Jurvan Jousen tuotevalikoimaa. Koneen kamera mittaa kovissa ajonopeuksissa tarkasti mitat hyvin pienistäkin kappaleista, joiden mittaaminen manuaalisesti olisi hankalaa ja hidasta.  

 

Uudet taivutusautomaatit tehostavat tuotantoa monin tavoin. Ne nopeuttavat asetusten tekemistä ja vähentävät asetuskappaleiden sekä tuotannon aikana tulevien virheellisten kappaleiden määrää. Uudesta teknologiasta hyötyvät myös työntekijät. Työergonomia paranee ja yksitoikkoiset käsin tehtävät vaiheet vähenevät, mikä jo itsessään nopeuttaa työvaiheiden valmistumista.  

 

 Jatkuvalla investoinnilla varmistetaan korkealuokkainen palvelu 

Jurvan Jousella tuotantoa kehitetään koko ajan ja kone- sekä laitehankintoja tehdään tasaiseen tahtiin. Viime vuoden investoinnit olivat yhteensä noin 100 000 euroa. Yksittäisistä investoinneista merkittävin oli optinen mittalaite, jolla on saatu tehostettua tuotannonaikaista laadunvalvontaa sekä varmistettua myös äärimmäisen pienien ja monimuotoisten kappaleiden valmistuminen tarkasti piirustusten mukaan.  

 

Kuluvan vuoden investoinnit ovat noin 600 000 euroa. Jatkuvalla investoinnilla varmistetaan, että käytössä on uusinta valmistusteknologiaa ja laadunvalvontaa. Asiakkaille ne takaavat parempaa palvelua tasalaatuisempien tuotteiden ja kasvavan tuotantokapasiteetin myötä.